05.10.2012.PripremacasaПисана припрема је значајна и онда када је школска администрација не захтева од нас. Корисно је одредити идеју наставне јединице у једној реченици и написати ту реченицу. Потом ваља начинити преглед развоја те идеје на прописану тему, у тачкама и подтачкама. Важно је да се преглед састави – прегледно. Састављену припрему можемо држати испред себе, а можемо је и памтити.

Посао припреме завршава се размишљањем. Добро је изградити потпун, коначан одговор на питање о чему говорим? После тога важно је размишљати: шта ја то кажем о ономе о чему говорим? Ток предавања представља развој идеје коју вероучитељ/ица износи ученицима. Што развој идеје буде јасније и прегледније припремљен, то ће час лакше тећи.