Формално поучавање са нагласком на пажњи ученика и мировању за време наставе више се у педагогији не сматра корисним. Сада се нагласак ставља на стваралачко учествовање ученица и ученика у процесу учења и на учење кроз вежбу и рад.

classОвакав приступ захтева од вероучитељице/вероучитеља много размишљања, планирања и свесне припреме.

Циљ и сврха сваког сусрета са децом у школи, Цркви или парохијском дому њој/њему морају бити сасвим јасни: какво је стање сада, а шта желим постићи од сада?

Софија Колумзин, Наша Црква и наша деца