Истине вере треба поучавати и тумачити као живот људи у Христу. Катихизиси новијег доба представљају наслеђе схоластике, у којем је изгубљен органски однос са Христом. Верска настава треба да буде сведочење живе вере. Важни чиниоци овог сведочења јесу: допуштање слободног приступа ученика истинама вере, оспособљеност и одговорна припремљеност вероучитеља /вероучитељице, сажетост и краткоћа излагања, препуштање одговорности те нуђење помоћи и примера ученику.
Историчност Христовог живота је услов животне стварности наше вере. Треба улагати напор на правилном разоткривању и тумачењу светог предања Цркве. Верска настава укључује и говор о наслеђу хришћанских вредности, значају заједничког искуства, мом и нашем месту у историји црквеног живота. Важно је очувати слободу тумачења и приступа светом предању, те разговарати о његовој примени у сопственом животу овде и данас.
1dd24c873dddХристос се открива у службама Цркве. Искуство богослужбеног учешћа је важан предуслов верске наставе. Верска настава треба да укључи помоћ ученику да освести своје искуство. Она је и размена личних искустава у животу Цркве. Умеће потребно за служење у Цркви представља и више од простог искуства. Важно је уочити и поштовати различитост ученика и њихових личних искустава, осећаја и запажања. Треба подстицати живо посматрање себе и других, учење кроз пример, као и отвореност, искреност, веродостојност у изражавању сопственог искуства. Верска настава развија поверење у љубави. Она сузбија лицемерје. Она охрабрује на самоиспитивање и спремност на мењање себе.